BYEN 44

JAN KOMASA

Polen 2014

Filmvisning i anledning av 75. års markering av Warszawa-oppstanden.

Filmen „Byen 44” er en fortelling om unge polske, som måtte komme seg inn i voksenlivet i okkupasjonens grusomme realitet. Til tross for det er de fulle av liv, lidenskap, utålmodighet. De lever som om hver dag skulle være den siste. Det er imidlertid dog ikke ut i fra den ungdommelige uforsiktighet. Denne holdningen er noe naturlig i deres omgivelser, der døden truer ved hvert skritt.

En av de siste årenes største polske filmproduksjoner begeistrer med sine scenografi, kostymer og visualitet, så vel som den usedvanlige relasjonen mellom lyd og bilde. For å rekonstruere den herjede byen ble det brukt 500.000 tonn grus og noen få tusen mennesker ble tatt opp av filmkamera under innspillingen. Filmskaperne begynte å arbeide med temaet noen år i forveien, slik at de kunne skape en universell visjon av de historiske hendelsene, som treffer vår tids tilskuere. Visuelle effekter skapt under tilsyn av Richard Bain, anerkjent fra sin innsats i sånne produksjoner som Martin Campbell’s „Casino Royale”, Peter Jackson’s „King Kong” eller Christopher Nolan’s „Inseption”. Det mest verdifulle filmen er allikevel dens unike stemning, som ekte deltakere i Warszawa-oppstanden identifiserte seg med.

Filmskaperne forteller: „Byen 44” er ikke en historisk film og heller ikke dokumentar om Warszawa-oppstanden. Til tross for at den utspiller seg i den kjempende byen, forteller dem om mennesker, og ikke om militære avdelinger eller barrikader. „Byen 44” skal ikke være et argument i diskusjonen om selve oppstanden. Den skal formidle følelser, ikke veie argumenter mot motargumenter. Og den avslører heller ikke hva som skjedde i kulissene for 75 år siden da beslutningen måtte tas. Dette overlater vi til historikerne. Vi leter ikke etter heltefigurer. „Byen 44” er ikke en film om politikk. Den er en film om kjærlighet, ungdom og kamp.